Första gången du löser medlemsavgift, var snäll och skicka in dina uppgifter så att vi kan registrera dig.

Medlemsavgift

Pris:
250 kr
Antal:

Fyll även i uppgifter till medlemsregistret om du inte gjort det tidigare. Det kan vara bra att fylla i kontaktuppgifter i fall att vi behöver nå dig, även anhörigs kontaktuppgifter i fall att det blir aktuellt.

Uppgifter till medlemsregistret!

  • xxxxxx-xxxx