Ridning som friskvård

Ridning räknas numera som avdragsgill friskvård. Det kan vara värt för dig att kolla upp med din arbetsgivare om du har en friskvårdspeng som du får använda till ridning. Vi kan t.ex. fakturera direkt till arbetsgivaren en terminskurs eller ett 10 ggrs kort för Drop-in. Vi kan också skriva avtal med arbetsgivare där vi fakturerar per ridtillfälle. 

Dina skyldighheter: Det är upp till dig som ridande att kolla upp med din arbetsgivare hur dom ställer sig till att betala för din friskvård. Du blir själv betalningsskyldig för det som arbetsgivaren inte godtar.

Medlemskap är obligatorisk vid all ridning, där ingår bl.a. olycksfallsförsäkring. Medlemsavgiften gäller per kalenderår och den betalar alla ridande själv. 

För dig som är anställd hos Kiruna Kommun och Tekniska verken:
Du skapar en användare i Time-Center (se drop-in). Har du redan en användare får du skapa en ny eller döpa om den. Din användare ska ha ett namn som börjar med din arbetsplats kostnadsställe följt av ditt namn. 
Uteblivet deltagande som inte avbokas faktureras den ridande och inte arbetsgivaren. Du som kommunanställd ska betala med E-passi. Görs via appen i nära anslutning till ridning, före eller refter ditt passs. När du bokar i Timecenter skriv att du betalar med E-passi och visa din betalning på plats. Vi följer även upp från våra bokningssystem att all riding betalas. Så kom ihåg att vara in och betalla i E-passi.

 Vi ber dig vara uppdaterad på vad som gäller på din arbetsplats. 

Se till att du är medlem och sedan är det bara att börja boka drop-in kurser. Fri-ridning kan du som är erfaren boka när du känner våra hästar och rutiner. Börja med att komma på kurser några gånger. 

Vi har avtal med:
Kiruna Kommun
Tekniska Verken AB
Arbor i Kiruna AB