Välkommen till en helg på Iskalla ryttare!

Välkommen till en helg på Iskalla ryttare!

Dagen börjar med att du möter upp den som är helgansvarig kring kl 08 och tillsammans bestämmer ni vad som ska göras och i vilken ordning. Den som ansvarar för helgjouren ansvarar för säkerheten och känner hästarna bäst. Gör inget utan att fråga, säkerheten går först.

Sysslorna på helgen är bland annat att mocka hagar och ligghallar åt ridskolans hästar, fylla hö och vatten samt städa en del utrymmen inomhus. Ibland är det mer och ibland mindre att göra.

När ni är klara med morgonsysslorna så blir det fika. Hästarna ska ha lunch kl.11.00 och sedan är arbetsdagen slut.

Ta med dig kläder efter väder, bra stallskor (inte ridstövlar), handskar, hjälm och fika.

Säkerhetsregler
-   Det är privathästägaren (helgansvarig) som ansvarar för säkerheten under helgjouren
-   Alla barn ska ha hjälm på sig inne i hagarna eller när de hanterar hästar (inga undantag).
-   Barn tillåts endast gå in i hagar tillsammans med ansvarig vuxen, ej själv.

Barn under 12 år behöver ha förälder med sig.

Anmälan i Timecenter. Vi är tacksamma för hjälpen och du får lite extra stall och hästtid.
Bara helger där ansvarig vill ha medhjälpare kommer att  läggas ut.