StyrelseN - verkar för medlemmarna

Kallelse!
Kallelse till extra insatt medlemsmöte 25/3 kl 17:30 för att behandla kvarsående punkter från årsmöte. Punkt §8-11 samt §17. Punkterna rör den ekonomiska redovisningen för 2023 som ej hann bli klar till mötet.

För att delta anmäl till vår mejl, iskallaryttare@gmail.com  vi är i konferansen och på länk.  

Uppdatering 2024-02-17
Mötet valde ny styrelse enligt valberedningens föslag 

Ordförande (omval): Mari-Helen Lindström
Ledamot (omval): Eva Gärdemalm Thorneus
Ledamot (nyval):  Sandra Bennisson
Suppleanter (nyval): Carolina Tapani och Anna Schroderus

Ledamöter 1 år kvar: Jenny Söderfalk, Helena Söderlund, Helen Svonni

Årsmöteshandlingar

Balans och resultaträkning är inte klar ännu men kommer inom kort

Om Styrelsearbete:
Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen är ansvarig för föreningen, hela vår verksamhet,  vår ekonomi och vårt aktivitetsutbud. Styrelsen träffas  ca 1 ggr/månad (uppehåll över sommaren).  Läs mer i våra stadgar.

Ridskolan drivs i samarbe med Emma och Kärstins företag Arbor i Kiruna AB.

Att få medlemmar att trivas och ett bra aktivitetsutbud ligger i både föreningen och företagsets intresse. Även ansvaret för att få ekonomin i verksamheten att gå ihop ligger hos bägge samarbetspartners.

Det är företaget som äger hästarna och anläggningen, därför ligger det tunga ansvaret för hästar och personal hos företaget.

Styrelsen ska driva föreningen framåt enligt medlemmarnas önskemål.

Senaste fastställda dokument

Protokoll från styrelsemöten finns i en pärm i konferansen

Bilder från årsmötet 2023


Styrelsen 2023
Ordförande: Mari-Helen Lindström
Ledamöter 1 år kvar: Jenny Söderfalk, Helena Söderlund, Helen Svonni
Ledamöter för omval: Eva Gärdemalm Thorneus och Mia Pekkola
Suppleanter: Sandra Bennisson och Jenny Granmyr
 

Nominera dig eller någon du tror på till styrelsen och var med och påverka föreningens framtid!