StyrelseN - verkar för medlemmarna

Årsmöte 2024 februari månad


Styrelsen 2023
Ordförande: Mari-Helen Lindström
Ledamöter 2 år: Jenny Söderfalk, Helena Söderlund, Helen Svonni
Ledamöter med 1år kvar: Eva Gärdemalm Thorneus och Mia Pekkola
Suppleanter: Sandra Bennisson och Jenny Granmyr
 

Nominera dig eller någon du tror på till styrelsen och var med och påverka föreningens framtid!

Om Styrelsearbete:
Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen är ansvarig för föreningen, hela vår verksamhet,  vår ekonomi och vårt aktivitetsutbud. Styrelsen träffas  ca 1 ggr/månad (uppehåll över sommaren).  Läs mer i våra stadgar.

Ridskolan drivs i samarbe med Emma och Kärstins företag Arbor i Kiruna AB.

Att få medlemmar att trivas och ett bra aktivitetsutbud ligger i både föreningen och företagsets intresse. Även ansvaret för att få ekonomin i verksamheten att gå ihop ligger hos bägge samarbetspartners.

Det är företaget som äger hästarna och anläggningen, därför ligger det tunga ansvaret för hästar och personal hos företaget.

Styrelsen ska driva föreningen framåt enligt medlemmarnas önskemål.

Senaste dokumenten:

Protokoll från styrelsemöten finns i en pärm i konferansen