Första gången du löser medlemsavgift, var snäll och skicka in dina uppgifter så att vi kan registrera dig.

Medlemsavgiften 2021 är höjd till 300 kr, för alla i familjen.
Detta på grund av höjningar från ovanliggande förbund.
Se nedan vad medlemsavgiften går till:


112 kr   till Svenska Ridsportförbundet (SvRF)
 100 kr   till Norrbottens Ridsportförbund
 76 kr    olycksfallsförsäkring i Folksam via SvRF
Vi har totalt 288 kr i kostander per medlem. Föreningen behåller år 2021 bara 12 kr/medlem.


Läs mer på förbundets hemsida här hittar du även försäkringen

Nya medlemmar under november och december månad får räkna sitt medlemskap även för kommande år. 

Medlemsavgift

Pris:
300 kr
Antal:

Avgift 300 kr/ person gäller redan nu (2020-11-15). Eftersom ditt medlemskap nu även räcker över år 2021. 

Fyll även i uppgifter till medlemsregistret om du inte gjort det tidigare. Det kan vara bra att fylla i kontaktuppgifter i fall att vi behöver nå dig, även anhörigs kontaktuppgifter i fall att det blir aktuellt.

Uppgifter till medlemsregistret!

  • xxxxxx-xxxx