StyrelseN - verkar för medlemmarna

Årsmöte 2022
Lördag 26 februari

 

prel mötestid 16:00
Fastställ tid kommer snart
Alla medlemmar är välkomna att delta digitalt,

mejla iskallaryttare@hotmail.com för länk till mötet,
mejla samma vecka som mötet.


Nominera dig eller någon du tror på till styrelsen och var med och påverka föreningens framtid!

Om Styrelsearbete:
Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen är ansvarig för föreningen, hela vår verksamhet,  vår ekonomi och vårt aktivitetsutbud. Styrelsen träffas  ca 1 ggr/månad (uppehåll över sommaren). 

Ridskolan drivs i samarbe med Emma och Kärstins företag Arbor i Kiruna AB.

Att få medlemmar att trivas och ett bra aktivitetsutbud ligger i bådas intresse. Även ansvaret för att få ekonomin i verksamheten att gå ihop ligger hos bägge samarbetspartners.

Det är företaget som äger hästarna och anläggningen, därför ligger det tunga ansvaret för hästar och personal hos företaget.

Styrelsen ska driva föreningen framåt enligt medlemmarnas önskemål.

Senaste dokumenten: