StyrelseN - verkar för medlemmarna

Årsmöte 2023
Lördag 18 februari

klockan 13:00

middag efter mötet ca 15:00
käpphästhoppning ca 16:00
och annat kul :-) 

*
Alla medlemmar är välkomna att delta men anmälan behöver vi få in från de som vill äta. Anmäl i Timecenter eller per SMS till Emma 073-0466664, 
Ange om du äter specialkost.

 

Nominera dig eller någon du tror på till styrelsen och var med och påverka föreningens framtid!
 

Om Styrelsearbete:
Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen är ansvarig för föreningen, hela vår verksamhet,  vår ekonomi och vårt aktivitetsutbud. Styrelsen träffas  ca 1 ggr/månad (uppehåll över sommaren).  Läs mer i våra stadgar.

Ridskolan drivs i samarbe med Emma och Kärstins företag Arbor i Kiruna AB.

Att få medlemmar att trivas och ett bra aktivitetsutbud ligger i både föreningen och företagsets intresse. Även ansvaret för att få ekonomin i verksamheten att gå ihop ligger hos bägge samarbetspartners.

Det är företaget som äger hästarna och anläggningen, därför ligger det tunga ansvaret för hästar och personal hos företaget.

Styrelsen ska driva föreningen framåt enligt medlemmarnas önskemål.

Senaste dokumenten:

Protokoll från styrelsemöten finns i en pärm i konferansen