Köpvillkor hos Iskalla Ryttare

1. Föreningsuppgifter
Iskalla Ryttares Förening
Ryttarvägen 5 B
98191 Jukkasjärvi
Org nr 802442-9105

2. Betalning
Alla ridkuser fakureras. Fakturan skickas via e-post. Betalningsvilkor 30 dagar. Om betalningen inte kommer in i tid så tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta. 

3. Återbetalning
Återbetalning sker endast mot uppvisandet av läkarintyg eller om förhållandena i 4. eller 5. inträffar. Speciella regler för ridläger beskrivs i punkt 6.

4. Inställd kurs
Vid så dålig väderlek att kursen ej går att genomföra utomhus t.ex då det är kallare än -25 grader kan vi lägga in teoripass om gruppen ej har haft det nyligt. Kortare kurser/endagskurser erbjuds deltagarna att rida vid ett annat tillfälle. Kan inget annat tillfälle erbjudas betals kursavgiften tillbaka. Vid en flergångerskurs betals bara den del motsvarande den inställda tiden tillbaka av kursavgiften.

5. Felbokat/hästbrist, ombokning.
Vi reserverar oss för att hästmaterialet inte alltid passar alla elever i en grupp. Om t.ex. flera elever i en grupp är för stora/tunga för våra mindre kurshästar kan den elev som är senast inbokad erbjudas att byta grupp. Vi förbehåller oss rätten att placera en elev i annan ridgrupp än den eleven anmält sig till eller att ställa in en planerad ridgrupp då skäl härtill föreligger, t ex för att erhålla jämn nivå på ridkunskaper eller vid för lågt elevantal i en ridgrupp. Då flytt till annan grupp inte är möjligt betalas kursavgiften tillbaka. 

6. Återbetalning ridläger.
Vi följer Sveriges Ridlägers Riksförbunds avtal. En tredjedel av ridlägaravgiften är en amnälningsvgift, halva den kan betalas tillbaka om avbokning sker senast tre månader före lägerstart, annars är den förbrukad. Resterande (2/3) betalas tillbaka vid avanmälan före 15 maj, eller mot uppvisande av sjukintyg för lägerdagarna. För avanmälan 15 maj fram till kursstart ska hälften av resterande avgift vara betald. D.v.s.att en tredjedel av ridlägeravgiften kan betalas tillbaka. För avbrytet läger betalas 20% av dagskostnaden tillbaka.
1/3 Kursavgift är återbetalningsbar fram till lägerstart.
1/3 Kursavgift är återbetalningsbar vid avanmälan före 15 maj eller mot uppvisande av sjukintyg för lägerdagarna.
1/6 Anmälningsavgift återbetalningsbar om avbokning sker senast tre månader före lägerstart.
1/6 Anmälningsavgift ej återbetalningsbar.

7.  Våra skyldigheter
Vi håller med ändamålsenliga, friska och välvårdade kurshästar, lokaler och utrustning. Våra kursledare är utbildade och kunniga.

8. Dina skyldigheter
Du förbinder dig vid köp av våra kurser att följa våra ordningsregler all tid du vistas i stallet och med våra hästar. Skulle du bryta mot våra regler har vi rätt att med omedelbar verkan stänga av dig från kvarvarande kurstid och kurstillfällen. Kursavgiften betalas inte tillbaka vid avstängning.

9. Reklamation vid kvalitetsbrist
Vid synpunkter på bristande kursinnehåll/kursmaterial kontaka föreningen på mail till iskallaryttare@hotmail.com eller per telefon Kärstin 070-343 99 64, Emma 073-046 66 64. Du kan också vända dig till någon i föreningens styrelse.  

10. Avfallning/skada
Det händer att ryttare faller av sin häst. Det är däremot ovanligt att någon skadar sig allvarligt. Skulle någon skada sig så har vi en olycksfallsförsäkring för alla skador som våra kurshästar orsakar. Väljer man att avbryta kursen efter en avfallning/skada så återbetalas kursavgiften endast mot uppvisande av läkarintyg. Ingen återbetalning görs till de som väljer att avbryta sin kurs på grud av rädsla. Vi kan istället erbjuda våra lugnaste och tryggaste hästar till de som känner sig osäkra och vill man hoppa över vissa moment som känns läskiga så är det ok.

I medlemsavgiften ingår också en olycksfallsförsäkring.
Olycksfallsförsäkring medlemmar läs mer  om försäkringen >> 
Personskador som våra kurshästar orsakar läs mer om försäkringen >>  http://www.agria.se/hast/hastforsakring/agria-incident-en-olycksfallsforsakring-for-manniskor/

11. Minderåriga
Föreningen får inte ingå avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

12. Säkra betalningslösningar
Vi tar emot avgifter via bankgiro eller swish.
Om Iskalla Ryttare anlitar en extern part* att hantera kortuppgifter eller information vid direktöverföring skall den part som hanterar uppgifterna uppfylla kraven för PCI DSS. Om företaget/föreningen lagrar personuppgifter skall konsumentens samtycke efterfrågas, personuppgifterna skall skyddas från externt intrång och hanteras enligt bestämmelserna i PUL.

* t.ex. Betalväxel (PSP), e-plattformsleverantör eller webbhotell.