Observera att om nedanstående misstämmer med "avtal stallplats" så är det alltid avtalet som gäller.

Regler och rutiner

De regler som finns på anläggningen ska följas för vår och hästarnas säkerhet
och god ordning ska vidhållas för allas trivsel.

Kom ihåg att:

 • När du eller din hästskötare har varit i stallet ska kvällsmaten vara färdigt in i boxen. 
 • Vi sopar stallgången efter att vi mockat eller haft inne hästen.
 • Vi sopar höladan efter att vi fyllt hö.
 • Spolspilta/hovslagarlatsen som finns i kursstallet får ej användas då ridskolehästarna är inne om inte det är speciellt överrenskommet med Kärstin. 
 • Vi hjälps åt att sopa undan nysnö utanför dörrarna.
 • Vi ser till att ha max två täcken på boxdörren, varav något av dom ska passa för nästa dags väder.
 • Vi hänger inte svett eller stalltäcken på boxdörren.
 • Vi tar ner våra täcken från krokarna i sadelkammaren så snart täckerna har torkat. Max 1 täcke per häst på krokarna.
 • Vi håller elbanden fri från snö under vintern.
 • Vi rider alltid med reflexer på både häst och ryttare vid skymmning och mörker även om vi är i skogen långt från bilvägar. Samt använder reflexer dagtid i skogen då det är äljakt (sep-okt).
 • Vi rider inte på hundspannslederna vintertid.
 • Hästägaren fyller vatten i hagen.
 • Hästägaren fyller tillräckligt med spån i boxen för att hästen ska sova torrt.
 • Uttag av foder och spån skrivs upp i förväg eller omgående efter att något har hämtas.
 • Hagarna (de som är iordninggjorda 2022-23) skall mockas dagligen hela året. Samt extra vårstädning och genomgång innan sommaren.


Öppettider i stallet
Om du behöver komma in i stallet efter nattning 21.30 eller före morgonutfodring 08.00 meddela personalen innan. Hästarna blir oroliga om man väcker dom utan att komma med morgonmaten.  Vi  på gården blir också väckta och oroliga om det kör in en bil under natten!

Morgon ca 07:00
Hästarna får vintertid 0,5-1 kg hö i boxen medan de täckas inför utsläpp. Hästarna täckas efter vädret på morgonen. Skriv hur din häst ska täckas på täckestavlan. Hästarna släpps ut i hagarna där resterande morgongiva (hö) väntar på dem.

Lunch ca 11:00
Hästarna äter sitt lunchhö i hagen. Tänk på att alla hästar hästar inte kan äta ur samma hög, dela upp höet i lika många högar som det går hästar i hagen. Välj en plats som är ren, undvik lera och hästskit och placera höet en bit från staketet så att ingenting riskerat att blåsa eller bli puttat på utsidan. Hästar som inte befinner sig i hagen får höet i stallet. Dela på höet så att hästarna får lika mkt och häng höpåsen på boxdörren till den hästen som är borta. När du kommer in och hittar hö vid/i din box låt hästen äta upp det innan du tar ut den. Hinner den inte äta allt innan du ska hem kan den äta resten till kvällen.

Middag ca 16:00
Hästarna äter sitt middagshö i hagen.
Samma rutiner som vid Lunchutfodring.

Kväll ca 20.00
Klockan 20:00 är det dags att ta in hästarna.  Innan hästarna leds in ser kvällsansvarig till att alla hästarna har hö och ev. kraftfoder i boxarna. Oftast  ligger kvällsmaten redan färdigt i boxarna, annars finns höet i hästens fack i höladan och kraftfodret (om hästen äter sådant) i hinken på hyllan utanför sadelkammaren. Finns det inget hö fyllt måste du kontakta hästägaren eller stallpersonalen, och enligt anvisningar fylla hö åt hästen så att ingen blir utan mat. Hästarna är vana att komma in i en viss turordning, det hänger instruktioner vid varje bakdörr. Av säkerhetsskäl kan vi inte tillåta avvikelser från anslagna rutiner! 

 • Slå av strömmen till hagarna innan du börjar ta in hästarna.
 • Alla hästar leds in
 • Var noga med att ta in hästarna i den ordning de är vana, ordningen står på instruktion bakdörr. 
 • Alla utetäcken ska av, svettäcken tas av om det står så på tavlan, undertäcken (stalltäcken) lämnas på.
 • Fuktiga täcken hänges på täckes-krokarna i sadelkammaren. Torra täcken hänges på boxdörrarna om plats finns (max 2).
 • Innan du går kontrollera att alla boxlås har gått igen. Är någon häst lös under natten blir du ersättningsskyldig för utrustning och inredning. Glöm inte att regla de små dörrarna till höladan. Släck lyset, i stallet, på baksidan och på ridbanan.
 • Morgonhöet till nästa dag bärs ut i hagarna. Detta för att förenkla för personalen och snabba på morgonprocessen lite då hästarna är ivriga att få komma ut. Se till att lägga höet en bit in i hagen. Det är direkt olämpligt att lägga höet vid grinden. Grindarna till hagarna lämnas öppna och stängda enligt anvisningar. 
   

Stallpass
Vi har ett utbyte så att personalen på vardagar tar hand om de privata från morgon fordring till middagsfodring. Vi höar lösdrifterna och täckar och släpper ut de uppstallade hästarna på morgonen samt serverar lunch och middag. I gengäld tar hästägarna hand om ridskolehästarna på helgerna, helgpasset är räknat att pågå mellan ca 07:00-11:00.  Detta görs på rullande schema, var 19e helg när stallet är fulllsatt. Middag och kvällsutfodring sker också på rullande schema av hästägarna. På kvällen när hästarna ska ledas in är ni två på schemat. 

Undantag vid dagar med extrem vinterkyla
Kalla dagar sker inget utsläpp på morgonen. Detta får alla hästägare veta direkt på morgonen genom vår messengergrupp.
Dessa dagar ansvarar hästägarna själva för att deras hästar får komma ut och rastas i hagen.
Gå då ihop med din hagkompis eller andra stallkompisar och hjälp varandra med att få ut hästarna någon gång kring lunch eller middag. Så kan hästarna gå ute fram till kvällen.
Riktigt kalla dagar brukar de flesta välja att bara ha ute sina hästar medans de mockar och gör i ordning maten på eftermiddagen.

Sommarrutiner
Midsommarhelgen flyttar de flesta hästarna ut på bete och då vill ni hästägare inte längre ha pass. Det som fungerar bäst då är att ni som är kvar träffas och delar upp passen mellan er. Juli månad har vi sommarstängt för att städa ur stallen och vara lite hästlediga. Passen startar som vanligt igen runt 15-20 augusti då läggs alla in på schemat oavsett om ni har hästen uppstallad eller inte. 

För juli månad då hästen inte står i stallet får ni en något reducerad hyra. 
 Vi kan tyvärr inte sälja hö på fyrkantsbal att ta med till betet. Då dessa är besvärliga för oss att hämta hem och det blir mycket billigare för er att köpa direkt av en bonde, det finns flera vid kusten t.ex. kring Luleå.